Fureru to Kikoeru :: Том 1 Глава 1: Сатори и Со.

Стр. 1